visie & missie

Ndvr (kort voor het Engelse ‘endeavour’, dat staat voor ontdekken, exploreren, onderzoeken, ondernemen, …) brengt expertise uit architectuur, stedenbouw, planning en sociale geografie samen in een bureau met een duidelijke missie.  Ndvr zet deze expertise in om de sociale meerwaarde in ruimtelijke veranderingsprojecten te vergroten. Ndvr adviseert, begeleidt en ondersteunt architectenbureaus, projectontwikkelaars en overheden om het sociaal potentieel van ruimtelijk projecten ten volle te benutten en inzicht te krijgen in complexe sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

1.jpg

In een ontwerp- of ruimtelijk ontwikkelingsproject is er vaak onvoldoende tijd om ten volle alle mogelijkheden van een plek te exploreren. Zo is er helaas ook te weinig tijd om diepgaand te onderzoeken hoe een project positief zou kunnen bijdragen tot het welzijn, de betrokkenheid en de levenskwaliteit van buurtbewoners, bedrijven, organisaties en andere lokaal betrokken partijen.

Ndvr neemt net daarom de tijd om proactief sociaal-ruimtelijk onderzoek te doen in wijken, waardoor zij de kennis over haar mensen en netwerken, dromen en bezorgdheden in kaart brengt, maar vooral vertaalt naar bruikbare ruimtelijke randvoorwaarden en richtlijnen die kunnen ingezet worden bij het ontwerpen van een project of het opmaken van een masterplan.

diensten

Ndvr ontwerpt inclusieve sociaal-ruimtelijke processen en strategiëen en stuurt deze aan. Ndvr zet hiervoor enerzijds een waaier aan ontwikkelde methodes in en bedenkt anderzijds ook een aanpak op maat van elk project. In het kader daarvan organiseert ndvr participatie, conflictbegeleiding en ruimtelijke interventies.

Ndvr ontwerpt inclusieve sociaal-ruimtelijke processen en strategiëen en stuurt deze aan. Ndvr zet hiervoor enerzijds een waaier aan ontwikkelde methodes in en bedenkt anderzijds ook een aanpak op maat van elk project. In het kader daarvan organiseert ndvr participatie, conflictbegeleiding en ruimtelijke interventies.

Vanuit voorafgaand sociaal-ruimtelijk onderzoek gaat ndvr over naar een voorstel van mogelijke ruimtelijke ingrepen, bijhorende randvoorwaarden, ontwerptools en programma-invulling. Ndvr tracht zo architecten, ontwikkelaars en overheden te helpen bij het creëren van draagvlak in de buurt, met een vlotter proces, en sociaal-ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde als resultaat.

Vanuit voorafgaand sociaal-ruimtelijk onderzoek gaat ndvr over naar een voorstel van mogelijke ruimtelijke ingrepen, bijhorende randvoorwaarden, ontwerptools en programma-invulling. Ndvr tracht zo architecten, ontwikkelaars en overheden te helpen bij het creëren van draagvlak in de buurt, met een vlotter proces, en sociaal-ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde als resultaat.

D.m.v. een sociaal-ruimtelijke analyse en scenario-analyses van een wijk of een stadsdeel onderzoekt ndvr wat de sociale meerwaarde van een ruimtelijk project kan zijn. Concreet impliceert deze ndvr-aanpak dat er ingezet wordt op 3 pijlers: het ruimtegebruik van een wijk trachten te begrijpen, een duurzame dialoog creëren om in een volgende fase van onderuit gedragen projecten opzetten.

D.m.v. een sociaal-ruimtelijke analyse en scenario-analyses van een wijk of een stadsdeel onderzoekt ndvr wat de sociale meerwaarde van een ruimtelijk project kan zijn. Concreet impliceert deze ndvr-aanpak dat er ingezet wordt op 3 pijlers: het ruimtegebruik van een wijk trachten te begrijpen, een duurzame dialoog creëren om in een volgende fase van onderuit gedragen projecten opzetten.

Op basis van haar multilokale kennis en ervaring geeft ndvr lezingen, begeleidt ontwerpstudio’s, organiseert workshops en trainingen. 

Op basis van haar multilokale kennis en ervaring geeft ndvr lezingen, begeleidt ontwerpstudio’s, organiseert workshops en trainingen. 

organisatie

Om kennis en betrokkenheid op te bouwen wil ndvr lange tijd aanwezig zijn in transitiewijken, in tegenstelling tot de klassieke projectgerichte aanpak waar ontwerpers en ruimtelijke planners slechts voor een korte tijd en  pas laat in het proces betrokken worden. Ndvr ziet deze lange aanwezigheid en engagement in wijken als een ‘tipping point’ in het ontwikkelen van goede sociaal-ruimtelijke projecten.

Door in parallel actief te zijn in verschillende wijken die voor ruimtelijke uitdagingen staan wil ndvr een multilokaal, lerend netwerk opbouwen om kennisuitwisseling mogelijk te maken. Om dit netwerk uit te bouwen richt ndvr een fonds op om deze aanwezigheid te financieren, met als duidelijke finaliteit het verhogen van de sociaal-ruimtelijke impact.

 Naast het werken op een groter schaalniveau heeft de multilokale aanpak van ndvr de volgende voordelen:

  1. ervaring in verschillende wijken maakt het mogelijk om efficiënter te werken 
  2. initiatieven en projecten kunnen in verschillende wijken worden ingezet voor gerichte oplossingen
  3. ervaringen uit verschillende wijken kunnen inspirerend werken en zorgen voor een nieuwe kijk op een specifieke problematiek 

 

team

Maarten Desmet is architect en doctoreert op de TU Delft in de Stedenbouw. Hij liep stage op het Ministry of Works and Human Settlements in het koninkrijk Bhutan en schreef een boek over de Bhutaanse ontwikkelingsfilosofie Bruto Nationaal Geluk. Maarten is mede-oprichter van de duurzaamheidsservice For Good en bestuurslid van de Universiteit voor het Algemeen Belang. 

 

 

Tim Devos is ingenieur-architect en stedenbouwkundig ontwerper. Na een tijd gewerkt te hebben als onderzoeker voor het Steunpunt Ruimte & Wonen aan het departement Stedenbouw en Architectuur, doctoreert hij nu in de sociale geografie aan de KU Leuven. In zijn onderzoek staat het op zoek gaan naar creatieve methodes om verscheidenen actoren te betrekken in planprocessen centraal. 

Seppe De Blust is socioloog en stedenbouwkundige. Na een tijd gewerkt te hebben tussen politiek en beleid zette hij zich in voor het Antwerps studiebureau Stramien binnen diverse planprocessen. Seppe is lid van het internationaal plannersnetwerk Urbego. Hij doctoreert op de KU Leuven. Ruimtelijk debat staat centraal in zijn werk.

contact

 

Maarten Desmet
maarten@ndvr.be
tel. +32 485 51 02 07

Tim Devos 
tim@ndvr.be
tel+ 32 478 25 62 12

Seppe De Blust
seppe@ndvr.be
tel. +32 491 72 73 44

office: Marialei 29, 2018 Antwerp, Belgium