Slachthuissite

Een nieuwe toekomst voor de damwijk

De komende jaren gaat de Dam - een volkse buurt in het midden van Antwerpen – sterk veranderen.  De stad heeft daar de ambitie om de oude slachthuissite te herontwikkelen. Vleesverwerkende bedrijven moeten wijken voor nieuwe woningen, scholen, KMO en open ruimte. Wanneer het project wordt gerealiseerd, verdubbelt deze kleine wijk van oppervlakte en inwonersaantal.Zelden stond een buurt voor zo’n grote verandering. De wijk krijgt fysiek een nieuw aangezicht maar ook de bevolkingssamenstelling en de gewoontes en gebruiken veranderen.

Ndvr vindt het noodzakelijk dat zo’n grote transformatie van een wijk, een buurt goed wordt begeleid. Samen met het buurtcomité gaan we daarom de komende maanden opzoek naar manieren om de mensen van den Dam aan het woord te laten. Via ontwerp en actie organiseren we discussie en kijken we hoe de buurt in het proces van de stad haar plek kan krijgen.  

In samenwerking met: Damcomité